Основи на листното торене

2024. June 4., Tuesday

Основи на листното торене

Листното торене е широко разпространена техника за попълване на хранителни вещества във всички растителни култури. Въпреки че всеки производител е чувал за него и много дори го използват, нека да разгледаме по-отблизо какво всъщност означава, защо е необходимо и как трябва да се прилага.

Листните торове се използват главно за заместване на микроелементите (Cu, Zn, B, Mn, Mo, Fe), но са подходящи и за решаване на временни проблеми с усвояването на макроелементи. Например, в случай на недостиг на макроелементи по време на размножителния период, за подпомагане на презимуването, за укрепване на слабо презимувалите растения и т.н. По отношение на микроелементите дори всички нужди на растението могат да бъдат задоволени чрез листата, но това вече не е възможно за макроелементите (N, P, K, Ca, Mg, S). Защо? Отговорът е лесен. Докато растението усвоява между 10 g и 3 kg микроелементи на хектар, 20–300 kg е при макроелементите. Растението не може да усвои това количество макроелементи през листата си, тъй като усвояването на хранителни вещества през листата е доста ограничено. В същото време може да бъде добро допълнение към торенето през почвата в случай на симптоми на дефицит на макроелементи въз основа на растителни тестове, въпреки че не може да замени професионалното NPK основно, стартово и коригиращо торене.

Нуждата от листното подхранване на растенията (листно торене, листно приложение) се илюстрира от факта, че повечето хранителни вещества се усвояват много по-ефективно от растението чрез листата, отколкото през почвата. Данните в таблица 1 показват например, че цинк, манган и бор могат да бъдат усвоени дванадесет пъти по-ефективно чрез листата, двадесет до двадесет и пет пъти по-ефективно чрез оборски тор и тридесет пъти по-ефективно чрез почвено приложимите торове.

Разбира се, това важи и за макроелементите, където от пет до четиридесет пъти по-ефективно се усвояват през листа.

Голямото предимство на листното приложение е, че усвояването на така приложените хранителни вещества не се влияе от фактори като влажност на почвата, pH, уплътняване и др. Освен това листното приложение стимулира усвояването на хранителни вещества от растението през корените. Тъй като основният ограничаващ фактор за усвояването на хранителни вещества през почвата, освен ниското усвояване на хранителни вещества, е ниската влажност на почвата (тъй като растенията поемат хранителни вещества от почвата под формата на водоразтворими йони), най-големият ефект на листното торене (увеличаване на добива чрез листно торене) се постига в сухи години, когато влажността на почвата е ниска.

Независимо дали говорим за добавяне на макро- или микроелементи чрез прилагане върху листа, препоръчително е да базирате както дозата, така и съдържанието на активна съставка, количеството на приложената активна съставка и времето на приложение върху извършен растителен тест. Това не е „поредната загуба на пари“, а основата за разумно, ефикасно и рентабилно листно торене. Правилният избор на листен тор е първата стъпка към успеха.

Няма определена календарна дата за правилното време на пръскане с листен тор. То се определя от етапа на развитие на растението, хранителния елемент и междувременно възникналия дефицит. След като видите дефицита, вече е твърде късно, но незабавното листно торене може да предотврати по-нататъшна загуба на добив!

Повечето растения се нуждаят от по-голямата част от микроелементите си от началото на интензивен вегетативен растеж, така че е препоръчително да изберете датата на приложение така, че да е в края на братенето при пшеницата например или във фаза 6-8 лист в случай на царевица и слънчоглед. На този етап площта вече е достатъчно голяма и пръскането покрива добре листата, като почти не се пръска върху почвата.

В случай на големи недостатъци, разбира се, препоръчително е листният тор да се приложи и по-късно отново, тъй като не е възможно да се приложи желаното количество активна съставка наведнъж. Въпреки това, за хранителни вещества като бор, който и без това трудно се усвоява от растението, оптималното време за приложение (освен ако недостатъците не са настъпили по-рано) е непосредствено преди цъфтежа. Изборът на най-доброто време  за пръскане в рамките на даден ден също е важен. По възможност температурата на въздуха не трябва да надвишава 25 градуса по Целзий, а относителната влажност за предпочитане да е над 60%. Това е моментът, в който можете да постигнете максимална ефективност.

Изборът на продукт е много важен въпрос. Това също не е лесно, тъй като на пазара има много продукти. Общото мнение е, че хелатните (хелатирани) листни торове са по-ефективни и по-малко изложени на атмосферни влияния от обикновените солеви разтвори. Простите солеви разтвори по-трудно проникват от повърхността на листата в организма на растението, отколкото хелатните продукти, поради което и тяхното усвояване и използване е по-лошо.

Ако листното торене се прилага правилно, дори и при по-високи от средните за страната добиви на пшеница и царевица, може да се постигне увеличение на добива от поне 10%, да не говорим за подобряване на качеството (с протеин, маслено съдържание и тн.). Това в повечето случаи ще доведе до увеличение на добива между 0,5-1 t/ha, а в екстремни случаи дори до удвояване!