Ръководство

Търговски екип:

Станислав Стефанов

Генерален мениджър

Tel: +359 887937888

email:stanislav@nitropet.bg