Устойчивост

Система за управление на качеството

Нитрогенмювек в качеството си на единствен производител на азотни торове в Унгария и в стремежа си към спечелване и поддържане на доверието на своите потенциални и съществуващи клиенти, се ангажира с постоянно високо качество на предлаганите продукти и производство, насочено към опазване на околната среда.

Повече

Лаборатория за опазване на околната среда и изследване на минерални торове

Лабораторията е изпитателна лаборатория, акредитирана съгласно стандарт MSZ EN ISO/IEC 17025 под номер: NAT-1-1031/2012 на Националния орган за акредитация [NAT].

Повече