Фирмена група

Нитропет България ЕООД

НИТРОПЕТ БЪЛГАРИЯ е подразделениe на Nitrogenmuvek Ztr. - единственият производител на азотни торове в Унгария и лидер на този пазар с над 60% дял от продажбите. Външно-търговските представителства на компанията обхващат още 8 страни: Австрия, Чехия, Словакия, Германия, Полша, Хърватия, Сърбия и Румъния. Основното направление в работата на Нитропет България е промотирането на CAN GENEZIS 39% за повишаване на ефикасността в храненето на растенията и постигането на максимални добиви в българските стопанства.

Фирмена група

Групата Биге Холдинг е най-старият член на Нитрогенмювек непублично АД, основано през 1931 г. Определящо в неговия профил е производство на минерални торове, в това число производство и продажба на продукти със съдържание на активно вещество азот. Успоредно с водещия продукт на компанията - CAN Genezis 39%( гранулат и прилинг), в структурата на холдинга се произвеждат амониев нитрат, уреа, NP/ NPK, UAN, течни торове и др. Модернизирания завод за минерални торове на Биге Холдинг ООД [Bige Holding Kft.] функционира от март 2004 г. В него се произвеждат микрогранулати и минерални торове NP и NPK( с макро- и микроелементи) - по уплътняваща технология без химическа реакция и процес на сушене.
Размерът и плътността на гранулираните торове отговарят на съвременните стандарти на качество в Европа.
Пети Нитрокомплекс ООД [Péti Nitrokomplex Kft.] над 20 години произвежда съвременни течни торове за листно третиране и минерални торове за почвено приложение.
Надудвари Агрокемиаи ООД [Nádudvari Agrokémiai Kft.] произвежда над 20 вида основни, стартерни и течни суспензионни минерални торове NP и NPK. В допълнение се предлагат услуги като полеви операции, съхранение на торове и специализирани консултации.
Външно-търговските представителства на Нитрогенмювек са с особено важна роля в пазарната стратегия на компанията. С присъствието си на външните пазари Нитрогенмювек се стреми да постави нови и ефективни направления в храненето на растенията с премиум продукти( CAN Genezis).