Система за управление на качеството

Нитрогенмювек в качеството си на единствен производител на азотни торове в Унгария и в стремежа си към спечелване и поддържане на доверието на своите потенциални и съществуващи клиенти, се ангажира с постоянно високо качество на предлаганите продукти и производство, насочено към опазване на околната среда. Нитрогенмювек не допуска компромиси по отношение на сигурността в производството и работата на своите служители. В основата на функционирането на компанията – през условията на работа на своите служители, производството и до  предлагането на крайните продукти, е прилагането на високи стандарти на качество. Ръководството на предприятието желае да осъществи цялостна политика по качеството и се стреми да насочи вниманието на всички свои служители към съвестно извършване на качествена работа като един важен елемент на успех в бизнеса.

Компанията ни се стреми да предлага завършени решения на своите клиенти на база на професионален опит, изграден в продължение на десетилетия, обширна мрежа от партньори, екип от професионалисти и постоянно гарантирано високо качество на предлаганите продукти.

Ангажираността на ръководството на Нитрогейнмювек непублично АД се потвърждава от това, че през периода 1997-2002 г. бяха въведени редица системи за управление. Първата изградихме през 1997 г. с въвеждането на ISO 9001 – система за управление на качеството, а през 2000г. въведохме и ISO 14001 – система за управление на околната среда.

От февруари 2003 г. в дружеството ни функционира интегрирана система за управление на предприятие SAP.

Нашата лаборатория за опазване на околната среда и изследване на минерални торове разполага със статут на акредитирана лаборатория съгласно стандарт MSZ EN ISO/IEC 17025 под № NAT-1-1031/201, издаден от Националния орган по акредитация [NAT].

Отличната професионална работа на машиностроителния цех е удостоверена от това, че разполага със сертификат за пригодност за производство съгласно стандарт MSZ EN ISO 3834-2, както и стандарт MSZ EN 729-2 (свидетелство за пригодност, даващо право за извършване на заваряване на метали, както и други дейности, свързани с това).

С цел представяне на резултатите, постигнати в областта на управление на качеството и културата на качество , избирайки метода на самооценка въз основа на Националната награда за качество, през 2003 г. дружеството ни взе участие в конкурса за Окръжна награда за качество на окръг Веспрейм, обявен от Търговско-промишлената камара на окръг Веспрейм, както и Управата на окръг Веспрейм, където спечели награда /в категория “голямо преприятие-производител”/. След това като нов успех на бизнес дейността и управление на качеството, като морално признание може да се отчете за първи път присъдена Регионалната награда за качество на района Средна дунавска равнина [Közép-dunántúl], която оценяващият комитет присъди на Нитрогейнмювек непублично АД в категорията големи предприятия.

С това Нитрогейнмювек непублично АД, първо в района на Средна дунавска равнина, даде пример чрез успешното прилагане на самооценка, основаваща се на европейската система от изисквания и чрез предаване на придобития опит в тази област.

В интерес на запазване на доверието на купувачите и максимално удовлетворяване на потребностите им, дружеството активно и ангажирано взема участие във функционирането и непрекъснатото развитие на системата за управление на качество, като в интерес на това е задействана система за управление, съответстваща на изискванията на стандарт MSZ EN ISO 9001:2009, чийто успешен актуализиращ одит бе през декември 2015 г.

Mеждународно призната сертифицираща организация непрекъснато проверява системата за управление на качеството (сертификат на TÜVCERT).

Постоянното повишаване на удовлетвореността на нашите партньори и клиенти е сред основните цели на компанията ни, затова непрекъснато търсим обратна връзка от тях за предоставяните от нас продукти и услуги, организираме редовни работни и технически срещи и обследваме всички възможни начини да отговорим на техните нужди.