Амониев нитрат „Генезис“

Амониев нитрат „Генезис“

Препоръчва се при почви, добре снабдени с калций. Подходящ както за основно, така и за подхранващо торене.

Състав

  • Азот (N)34%

Опаковка

  • Полиетиленови торби палетизирано5, 10, 25кг
  • Биг бегси700кг
Характеристики

Препоръчва се за всички видове култури.

Препоръки за употреба

При почви с ниска буферност причинява временно вкисляване. Азотното торене с разделно дозиране, съответстващо на етапите на развитие на растението, способства не само за количественото и качествено повишение на добива, но и за по-доброто оползотворяване на азота. Предвид това, че изкуствените торове с високо съдържание на амониев нитрат трябва да се третират като опасни вещества, във все повече страни тяхната продажба се ограничава, така че употребата им вероятно ще намалее, въпреки че са ефективен източник на хранителни вещества както при полските, така и при градинските култури.

Съхранение

При съхраняването на амониевия нитрат трябва да се внимава да не се смесва с други изкуствени торове, запалими и органични материали. Може да се съхранява в чували в сухи помещения без достъп на пряка слънчева светлина. В мястото на съхранение и на 5 метра от него е забранено пушенето и използването на открит пламък. Виж инструкциите за работа и съхранение.